KOPB

Pojam kronične opstrukcijske plućne bolesti (

KOPB

) obuhvaća skupinu bolesti sa sličnim funkcionalnim poremećajem: otežanim protokom zraka u plućima. Klasični primjeri KOPB su kronični bronhitis i emfizem, a po nekim autorima u ovu skupinu spadaju još astma i bronhiektazije. Zbog sličnosti i preklapanja tih bolesti uveden je pojam kronične opstrukcijske plućne bolesti.

Kronična opstrukcijska plućna bolest je stanje trajne, progresivne opstrukcije zračnog protoka kroz dišne putove, uzrokovane upalom bronha kao odgovorom na udahnute toksične čestice i plinove. U većini slučajeva KOPB je posljedica pušenja. Oboljeli obično navode kako puše najmanje dvadeset cigareta tijekom zadnjih dvadeset ili više godina. Osim aktivnog pušenja uzrok može biti i pasivno pušenje, izloženost nadražljivcima i onečišćivačima. Brzina razvoja bolesti ovisi i o osjetljivosti osobe, o nasljednim osobinama (manjak ili nedostatak alpha-1-antitripsina, hiperreaktivnosti bronha), socioekonomskom statusu (učestale neliječene infekcije, životni uvjeti).

Osim u pušača, KOBP je učestaliji u osoba izloženih organskim i anorganskim prašinama, dimovima varenja
Izrada web stranica